میلکان

تاریخ ثبت: 1393/02/23

تعداد آثار: 189

نشر میلکان توسط مجید پرهیزگاری در سال هزار و سیصد و نود سه تاسیس شد. اولین کتابی که با نام و نشان میلکان به قفسه کتاب فروشی ها رفت تا برسد دست خواننده، کتابخانه مرموز بود ، اثر هاروکی موراکامی با ترجمه آراز بارسقیان. حوزه فعالیت میلکان بیشتر ادبیات داستانی و مدیریت و حوزه موفقیت در کسب و کار مقداری هم علوم سیاسی.
مجید پرهیزگاری برای نشر میلکان بیشتر کتاب های حوزه کسب و کار، مدیریت و ادبیات داستانی را می پسندد. اینکه با وجود این همه رقیب گردن کلفت چرا مجید پرهیزگاری رفته سراغ حوزه ای مثل کسب و کار و موفقیت که با کتاب های اسمی روانشناسی هم پوشانی دارد خودش داستانی دارد و دغدغه ای.
پرهیزگاری معتقد بود کتابه ایی که در قفسه مدیریتی ها و کسب و کار به دست مشتری می رسد دردی را دوا نمی کنند. بیشتر تعارف هستند و هیجان کاذب؛ بله می شود به مشکلات غلبه کرد و با انگیزه رفت صاحب کسب و کاری شد که چشم همه گرد شود، ولی اینطور نیست در که در بیست دقیقه و نیم ساعت کار راه بیفتد.
موسس انتشارات میلکان معتقد بود باید به مردم راستش را گفت نه اینکه با هیجان و انرژی کاذب هلشان داد تا با سر بیفتند توی چاه. اگر هم قرار است کسی برای کسب و کارش انگیزه بگیرد و از تکنیک و متدهای خاص استفاده کند باید راه درست را برود، راه درست، مثال گل درشتش راهی است که کسب و کارهای بزرگ وطنی و فرنگی رفته اند. این وسط یک تبصره بزرگ هم هست، موفقیت مشقت دارد.
نمونه عالی این فقره کتاب کفش باز است به قلم فیلیپ اچ نایت. کتاب خاطرات بنیان گذار شرکت نایکی است. از این کتاب در بازه زمانی نزدیک به یک سال، نشر میلکان نزدیک به بیست هزارتا چاپ کرد، در 18 نوبت چاپ.

میلکان

موضوعات

نویسنده

مترجم

امتیاز

تعداد صفحات

نوع کتاب

کتاب‌های (میلکان)

فیلترها